2018-05-25

Låt miljönyttan vägleda politiken för ökad återvinning

Ökade kostnader på 9,1 miljarder kronor för samhället, utan att det leder till ökad miljönytta. Det är bilden av regeringens förslag till nytt återvinningssystem. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, uppmanar miljöministern att bygga vidare på dagens redan väl fungerande system med höga återvinningsnivåer.

– Vi presenterar ett alternativt förslag med utgångspunkten att åstadkomma återvunnet material som håller hög kvalitet till en kostnad som kan konkurrera med jungfruligt material. Endast då efterfrågas återvunnet material och miljönytta skapas, säger Kent Carlsson, vd för Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

FTI:s svar på remiss M2018/00852/R

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Kent Carlsson, vd
08-566 144 12, kent.carlsson@ftiab.se

Håkan Ström, kommunikationschef
072-453 07 19, hakan.strom@ftiab.se