FTI:s Anvisningar

FTI:s Anvisningar är tänkt som ett referensmaterial där du kan få svar på det mesta om vad som gäller när man är ansluten till FTI. Du kan ladda hem ansvisningarna nedan.

FTI:s AnvisningarPDF (pdf).

Du kan även ringa oss på telefon 0200-88 03 10, eller skicka e-post till kund@ftiab.se

Förpackningar som innehållit farliga produkter/substanser - vad gäller?

Har inga servicemeddelanden...