Avgifter 2018

Årsavgift

Årsavgiften är 1 500 kronor per kalenderår.

Lägsta avgift för att vara ansluten till FTI är 2 000 kronor inklusive årsavgiften. Detta gäller företag som redovisar förpackningsmängder motsvarande förpackningsavgifter mindre än 500 kronor per år.

Förpackningsavgifter

Från 1 april 2018 gäller följande förpackningsavgifter.

Schablonavgifter

För att förenkla för våra kunder och för att minska administrationen har vi tagit fram två olika varianter av schabloner. En fast schablon på tre olika nivåer beroende på mängd förpackningar och en rörlig schablon. Den rörliga schablonen har ingen begränsning i hur stora volymer förpackningar företaget har.

De fasta schablonerna är 2 000 kronor, 4 000 kronor alternativt 8 500 kronor per år (inklusive årsavgiften). Dessa kan ges istället för att redovisa de faktiska mängderna till företag vars förpackningsavgifter underskrider 8 500 kr per år (inklusive årsavgift).

För de som redovisar en gång per år, sk Årsredovisare, gäller följande:

  • Förpackningsvolymer för år 2018, redovisas senast 25 januari 2019 och då gäller följande avgifter
Snittavgifter 2018

Betalning

Betala till FTI på bankgiro: 5911-6871

Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302

Observera att samtliga priser är exklusive moms.

Har inga servicemeddelanden...