Störningsinformation, återvinningsstationer

Ibland händer det att vi tillfälligt måste stänga eller flytta en station på grund av markarbeten eller andra störningar på platsen. Du hittar informationen här.

Simrishamn

Station 4447 vid Ica Brunnsallen i Simrishamn får nytt staket under vecka 38. Under denna period flyttas behållarna ihop och det kan vara svårt att nå vissa behållare på stationen.

Nyköping

Följande stationer är tillfälligt borttagna eftersom marken ska asfalteras. De ställs tillbaka så snart arbetet är klart.

P-plats öster (9450), Västra Trädgårdsgatan/Repslagaregatan, p-plats väster (9456), Tessinområdet (9457), Råby skola (9475), Bakom Coop (16246), Långsättersvägen 6 (16479).

Älgö, Nacka

Stationen på Älgö i Saltsjöbaden, Nacka, stängs tillfälligt under perioden augusti till oktober på grund av arbeten med att färdigställa grannfastigheten. Arbetet beräknas vara klart 1 november.

Sollefteå

Station 9892 vid Cirkle K och Sollefteå Servicecenter på Långselevägen i Sollefteå stängs tillfälligt 1 juni på grund av byggnation på platsen. Arbetet beräknas vara klart 31 oktober.

Under tiden som arbetet pågår hänvisar vi till återvinningsstationerna på Strandgatan och Gärdesgatan.