Redovisa inte detta

Denna sida är ändrad enligt vad som gäller fr o m 1 april 2015.

  • Produktionsspill
  • Export / utförsel
  • Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant
  • Förpackningsavgiften redan betald

Export / utförsel

Du ska inte redovisa för de förpackningar som följer med vid export/utförsel till utlandet.

Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant

Dessa förpackningar ingår i andra system.

Förpackningsavgiften redan betald

Du ska inte redovisa och betala förpackningsavgifter dubbelt, d v s om förpackningsavgiften redan är betald i tidigare led.

För serviceförpackningar betalar förpackningstillverkaren/importören avgiften till FTI om inget annat har avtalats. Läs mer i kapitel 5 i FTI:s Anvisningar (pdf).PDF

Är du osäker på om förpackningsleverantören har betalat en förpackningsavgift för serviceförpackningar kan du kontrollera det på fakturan. Det ska alltid framgå på artikelnivå när förpackningsavgift är betald.

Underhållsarbete

Torsdagen 18 juli kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv