RK Returkartong AB

Returkartong är materialbolaget för de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige.

Returkartong

Returkartong ägs av 15 företag och organisationer. Ägarna representerar hela förpackningskedjan från materialtillverkare, förpackningstillverkare (konverterare), fyllare (de som fyller förpackningarna med varor) till importörer, handel och distributörer.

Ägare

 • Stora Enso Packaging AB
 • Stora Enso AB
 • Holmen AB
 • Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB
 • Smurfit Holdings AB
 • DS Smith Packaging Sweden AB
 • SCA Obbola AB
 • Fiskeby Board AB
 • BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
 • Svenska Kartongförpackningsföreningen
 • Tetra Pak Sverige AB
 • Elopak AB
 • Dagligvaruleverantörers Förbund
 • Svensk Dagligvaruhandel
 • Svensk Handel.

Kontakt

VD Ingrid Näsström

Tel: 070 371 20 26

Mejl: Ingrid.Nasstrom@returkartong.se

Returkartong
Har inga servicemeddelanden...