Plastkretsen

Plastkretsens verksamhet är en del av FTI.

Plastkretsen är materialbolaget för de plastförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Sedan 2007 är Plastkretsens operativa verksamhet en del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. 

Plastkretsen ägare

Plastkretsen (PK) ägs gemensamt av fyllare, importörer, handel och emballagetillverkare. Dessa är:

  • Plastbranschens InformationsRåd
  • Dagligvaruleverantörers Förbund
  • Svensk Handel AB
  • Svensk Dagligvaruhandel

Plastkretsen rekryterar

Plastkretsen bygger under 2018 en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar. Satsningen kommer att leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar som mer än väl täcker hela Sveriges behov. Satsningen är en viktig del i Plastkretsens strävan mot en cirkulär ekonomi och en kraftigt ökad materialåtervinning av plast.

Rekrytering av nyckelpersoner har påbörjats och anläggningen kommer att vara klar för provkörning under slutet av 2018 för att vara i full drift under första kvartalet 2019 då fabriken beräknas ha ca 50 medarbetare.

Arbeta hos oss

Plastkretsen
Har inga servicemeddelanden...