Mottagningspunkter

Det är gratis att lämna din verksamhets uttjänta pappers- plast- och metallförpackningar på våra mottagningspunkter.

Med verksamhetsförpackningar avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på landets återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

Du som företagare har ansvar för ditt avfall och lämna din verksamhets förpackningar och tidningar till återvinning. Om det är en mindre mängd så kan du själv kostnadsfritt lämna det på någon av våra mottagningspunkter. Med mindre mängd räknas upp till en kubikmeter per materialslag och avlämningstillfälle. Du kan även välja att anlita en entreprenör till din hjälp.

Kvalitetskrav

Dessa kvalitetskrav gäller vid avlämning av förpackningar av papper, plast och metall:

  • De ska bestå av rena fraktioner av pappers-, plast, eller metallförpackningar
  • De ska vara ordentligt tömda och torra
  • De ska läggas lösa i behållaren. Inte i säckar eller påsar.

För information om närmsta mottagningspunkt för glasförpackningar, - flaskor och tidningar/returpapper kontaktar du Svensk Glasåtervinning respektive Pressretur direkt.

Sök reda på din närmsta mottagningspunkt. Börja med att välja län.

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv