• Webbinarium om Kompositförpackningar den 15 oktober
    Det här är det första av två webbinarier vi kommer hålla om kompositförpackningar och vad du som producent behöver veta. Vid detta första tillfälle har vi bjudit in Lars Viklund, handläggare på Naturvårdsverket, för att berätta om innebörden av det nya krav som introducerats för kompositförpackningar under 2021.


  • En fjärdedel sorteras fel
    Vi är bra på att återvinna i Sverige. Förra året slog vi rekord i mängden förpackningar som lämnades in till återvinning. Samtidigt visar våra plockanalyser att nästan en fjärdedel sorteras fel.

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...