Schablonavgifter

För att förenkla för våra kunder och för att minska administrationen har vi tagit fram två olika varianter av schabloner. En fast schablon på tre olika nivåer beroende på mängd förpackningar. Den andra varianten av schablon är rörlig och för den finns ingen begränsning i hur stora volymer förpackningar företaget har.

Fast schablon

Företag vars förpackningsavgifter underskrider 8 500 kronor per år (inklusive årsavgift) kan, efter avstämning med FTI, få en fast schablon istället för att redovisa de faktiska mängderna. Den fasta schablonen är uppdelad i tre nivåer:

2 000 kronor     4 000 kronor     8 500 kronor