Bakgrund och historik

Regeringen införde producentansvar för förpackningar och tidningar 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

För att möta myndigheternas krav om att ta ansvar för insamlingen och återvinningen gick näringslivet (industri och handel) samman och bildade materialbolag. De var från början Plastkretsen, Svensk Kartongåtervinning, Returwell, MetallKretsen, Svensk Glasåtervinning och Pressretur.

Förpackningsinsamlingen och REPA

Tillsammans bildade fyra av materialbolagen (exklusive glas och tidningar) två serviceorganisationer: Förpackningsinsamlingen och REPA.

Förpackningsinsamlingen bildades för att samordna materialbolagens gemensamma frågor när det gäller skötseln och driften av insamlingssystemet (återvinningsstationerna). REPA:s uppgift var att verka som det gemensamma finansieringsbolaget för systemet med insamling och återvinning av förpackningar av plast, papper/kartong, wellpapp och metall.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Vid årsskiftet 2005 övergick Förpackningsinsamlingens verksamhet till bolaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Samtidigt blev även Pressretur en av bolagets ägare och Svensk Glasåtervinning fick genom ett avtalat samarbete inflytande i FTI:s styrelse. Samma år gick även materialbolagen Returwell och Svensk Kartongåtervinning samman till bolaget Returkartong.

En större omorganisation genomfördes 1 augusti 2007 där REPA blev en del av FTI samtidigt som FTI tog över insamlingsverksamheten för Plastkretsen, MetallKretsen och Returkartong.

1 april 2013 fusionerades REPA med FTI och blev en marknadsavdelning inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Från 1 april 2014 gäller ett nytt långsiktigt samarbetsavtal mellan bolagets ägare i samtliga fem materialbolag och som garanterar uthållighet och kraft för att bygga ut fastighetsnära insamling, genomföra fortsatt satsning på drift och skötsel av återvinningsstationerna, utveckla information till hushåll, nya samverkansavtal med kommunerna och nationella konsumentundersökningar, det vill säga det fempunktsprogram som ska utveckla återvinningen in mot 2020-talet.

 

Har inga servicemeddelanden...