Manual för plastförpackningar

Återvinningsbart förpackningsmaterial ska vara efterfrågat på marknaden och gå att sortera och behandla i våra anläggningar. Men vad är i så fall rätt val, och varför?

Manualen innehåller riktlinjer som gäller vid de anläggningar som FTI anlitar för att sortera och bearbeta de insamlade förpackningarna. Manualen ger information och förklaringar. Den vänder sig till producenter av förpackningar.

Kunder till FTI beställer via sin kundportal.

Manualen för plastförpackningar är den första i vår serie med riktlinjer för de förpackningsslag vi återvinner.

Beställningsformulär: Plastförpackningar - en återvinningsmanual från FTI