plastförpackningar

VI håller just nu på att spela in nya filmer kring återvinningsprocessen. När det gäller plastförpackningar kan vi till vidare hänvisa till Svensk Plaståtervinning och deras film om hur plasten tas om hand.

Svensk Plaståtervinnings film

Har inga servicemeddelanden...