Vad vi vill uppnå

Införa samarbetsformer för att med kostnadseffektiv kommunikation bidra till att nå våra mål för materialåtervinning.