Vad vi vill uppnå

Faktabaserat underlag för uppföljning och planering av kontinuerlig utveckling av insamlingssystemet inför varje planeringsmöte med respektive kommun.