4. Kvalitetskontroller

För att förstärka de årliga samråden med fakta ska vi genomföra återkommande medborgarundersökningar, nationellt och kommunspecifikt, som visar hur medborgarna uppfattar vårt insamlingssystem. Undersökningarna utformas och planeras i samråd med kommunrepresentanter och utgör faktabaserad grund för vidare utvecklingsarbete inom kommunen.

Många är nöjda med de lösningar man använder för att återvinna sina förpackningar och tidningar. Det visar resultatet från den konsumentundersökning som Sifo har gjort på uppdrag av FTI. Men förtroendet för återvinningen i sig, att det man lämnar blir till nya produkter, kan bli bättre.

Stor majoritet nöjda användare

Undersökningen visar totalt sett att 83 procent av de svarande är nöjda med de lösningar man använder för att återvinna hushållets förpackningar och tidningar. Den som bor i en tätort är lika nöjd som den som bor på landet.

Det finns ett tydligt samband mellan tillgänglighet och nöjdhet: de som tycker återvinningslösningarna är tillgängliga och enkla att använda i vardagen är nöjda totalt sett.

Förtroendet för återvinningen behöver öka

När det kommer till förtroendet visar resultatet att det finns en del att göra. 3 av 10 kommuninvånare säger sig inte tro eller är tveksam på att materialet återvinns. Undersökningen visar på ett samband mellan förtroende och beteende: den som har ett högt förtroende återvinner också i högre utsträckning.

Resultat ger underlag till fortsatt arbete

Utifrån resultatet ser FTI bland annat behov av att fortsatt arbeta med att öka tillgängligheten till återvinning, att öka kunskapen om vad som händer med förpackningarna man lämnar, samt att inspirera till hur man kan skapa smarta förvaringslösningar i hemmet för sin återvinning.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen gjordes av Sifo på uppdrag av FTI i följande kommuner: Ekerö, Eksjö, Falun, Gällivare, Hallstahammar, Katrineholm, Lindesberg, Linköping, Lomma, Mörbylånga, Nykvarn, Olofström, Salem, Sandviken, Skövde, Strömsund, Sunne, och Tranemo.

7500 personer intervjuades per telefon mellan den 20 mars och den 10 maj 2017.

Frågorna ställdes till den i hushållet som är över 18 år och huvudansvarig för återvinning av förpackningar och tidningar. Frågorna har tagits fram och testats i samarbete med några kommuner.