Vad vi vill uppnå

50 procent av hushållen har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.