2. Fastighetsnära insamling

Kommunikation till bostadsrättsföreningar

Fortsatt kommunikationen till bostadsrättsföreningar i syfte att få fler att inrätta och utöka källsortering för förpackningar och tidningar. Målet är att genom kommunikationen få fler att förstå vinsten med att sortera ut förpackningar och tidningar, inte bara för miljön utan även för den egna föreningens ekonomi. Ju fler förpackningar som sorteras ut, desto färre hamnar i restavfallet och då bör ni kunna minska på de hämtningarna.

Avtal med entreprenörerna för fastighetsnära insamling

Vi har avtal med ett 70-tal entreprenörer som arbetar aktivt för att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Vissa entreprenör arbetar i ett begränsat geografiskt område medan andra finns över hela landet. Gemensamt är att vi tillsammans arbetar för att nå målet, att öka insamlingen av förpackningar och tidningar för att vi ska nå insamlingsmålen. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår FNI-produkt, ett arbete som sker i nära samarbete med entreprenörerna.