Bakgrund

Vårt svar 121221 på remiss av Avfallsutredningens betänkande SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering:

Vår återvinning kommer över överskådlig tid fortsatt att ske genom återvinningsstationer och genom fastighetsnära insamling, FNI. Men höjda krav och mål från samhället kräver innovativa lösningar på insamling och återvinning. FNI, kan ännu inte av olika skäl erbjudas alla hushåll. Erfarenheten visar att även med utbyggd FNI fortsätter de boende att efterfråga återvinningsstationer. Därför behövs dessa för dem som inte kan eller vill välja FNI, men även för att ta emot stora och/eller tunga förpackningar.

Arbetet med att optimera strukturen med återvinningsstationer, var och hur tätt de är placerade, kommer att fortsätta. Vår pågående satsning på återvinningsstationerna; nya behållare, standardhöjningar av ytor och inhägnader samt höjd servicenivå (städning, tömning, snöröjning, klottersanering etc.) fortsätter i linje med det som avtalas lokalt.

Vad har hänt sedan dess:

Under perioden 2012-2014:

 • Upprustningar på 1 500 återvinningsstationer och på 180 platser har vi ställt upp nya
 • Cirka 10 procent av behållarna har renoverats per år och cirka 5 000 behållare har nyinköpts.
 • Från och med 2014 sker kvalitetskontroll av 25 procent av städtillfällena genom granskning av foton före och efter städningen.
 • utarbeta mått för kvalitetsuppföljning på stationerna
 • ta fram övergripande strategi för insamlingssystemet
 • ta fram förslag till nytt visuellt uttryck på dekaler och skyltar på våra stationer
 • genomgöra olika projekt och prov för effektiv bekämpning av nedskräpning (grov- och restavfall)

Nedan är vår progressrapport för 2015:

Kvalitetsmätning - SLA (service level agreement)

 • Uppföljning och utvärdering av och mot mål beträffande tömning
 • Konkretisering av leveransmål för tömning
 • Planering av projekt för övriga SLA

Tydligare visuellt uttryck i dekaler och skyltar på stationerna

 • Projektplanering för fas två (materialkvalitetsprov i en kommun)
 • Fotografering för nya dekaler samt tydligare sorteringsinstruktion
 • Tagit in offerter på dekaler och skyltar
 • Påbörjat anpassning utifrån utvärdering inför utrullning steg ett, planering av uppföljning inför beslut om steg två.
 • Planering för utrullning för fördjupade kvalitetstester under 2016
 • Utvärdering av de fyra teststationerna (Västgötagatan och på Mälartorget (i Stockholms innerstad), Skå och ICA Nyckelby (båda i Ekerö kommun)
 • Ungdomar anställda under sommaren som intervjuar på stationerna
 • Utvärdering av de fyra teststationerna
 • Ungdomar anställda under sommaren som intervjuar på stationerna
 • Utvärdering av de fyra teststationerna
 • Utformning och beslut om olika dekaler och skyltar att testas på fyra platser

Ny övergripande strategi för insamlingssystemet

 • Avstämning av arbetet med Operativa Ledningsgruppen.
 • Benchmark med andra samhälleliga verksamheter
 • Avvaktar Naturvårdsverket planering inför fortsatt internt arbete.
 • Interna arbetsmöten inom alla materialbolag och i styrelsen för FTI om strategi för återvinningsstationer.
 • Avstämning med Naturvårdsverket planeras.
 • Interna arbetsmöten med alla materialbolag om strategi för återvinningsstationer

Minskad nedskräpning

 • Förberedelse för större projekt mot sopdumpning 2016
 • Samtal med ett antal torghandlare i Stockholm
 • Påbörjat planering av nytt projekt med start under hösten
 • Slutredovisat samarbetsprojekt med Sigtuna
 • Avslutat ”fadderprojekt” i Örebro tillsammans med Städa Sverige
 • Fortsatt samarbetsprojekt i Södertälje med polis, kommun och andra viktiga samhällsaktörer

Optimerad tömning

 • Anpassat utökad tömning före helgerna till förväntat ökad e-handel
 • Utvecklingsarbete fokuseras på planering inför kommande jul- och nyårshelg.
 • Nya tömningsscheman för sommaren Sollefteå
 • Kiruna
 • Vimmerby
 • Västervik
 • Östhammar
 • Stockholm

Stationsupprustning och nyetableringar

 • Upprustning och nyetablering av stationerna sker i hela landet efter prioritering, planering och överenskommelse med entreprenörer 
 • Borlänge, Borås, Botkyrka, Burlöv, Essunga, Falkenberg, Falun, Filipstad, Färgelanda, Göteborg, Hallsberg, Halmstad, Hammarö, Hudiksvall, Huddinge, Härryda, Kalmar, Karlstad, Kungsbacka, Laxå,
 • Malmö, Mora, Mjölby, Mörbylånga, Nybro, Nynäshamn, Nässjö, Ragunda, Skövde, Smedjebacken, Sollentuna, Stenungssund, Stockholm, Sundsvall, Södertälje,
 • Tierp, Tingsryd, Tjörn, Tomelilla, Tranås, Töreboda, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vallentuna, Västerås, Åmål, Älvdalen, Österåker, Östhammar.
 • Start med storstädning av stationerna i Örebro • Grovstädat/tvättat Stockholms kommun 249 stationer (startade i maj avslutas under juni)
 • Ett flertal stationer runt Sverige har upprustats beträffande mark och staket

Behållarbyten/-renoveringar

 • Systembyte till krantömmande behållare i Huddinge och i Dalarna
  Byten i hela landet men framförallt Dalarna, Göteborg, Östersund, Stockholm med omnejd, Halland, Halmstad, södra Norrland, Småland, Skåne, Karlstad, Örebro, norra, östra och västra Götaland.
 • Planlagt att påbörja behållarbyten under kvartal två i närmre 50 kommuner
 • Systembyte av behållare sker i Vellinge, Ljusdal och Sundbyberg
 • Systembytet i Sundbyberg ar slutförts. Behållarbyten pågår i Stockholm.
 • Renoveringar av behållarna har primärt skett i Östergötlands län, Västergötlands län (ex Göteborg) och Stockholms län utöver några smärre arbeten i resten av landet.

Nedan är vår progressrapport för 2016

Vårt utvecklingsarbete från och med augusti 2016 (arbetet tidigare under året kan du läsa längre ned på sidan)

Tydligare visuellt uttryck i dekaler och skyltar på stationerna

 • Planerat för utvärdering av städning, klotter och sopdumpning
 • Genomfört plockanalys på innehåll i behållare i Stockholm (stickprov)
 • Planera för plockanalys för samtliga behållare
 • Komplettering av dekaler och skyltar i länet
 • Plockanalys från pappersbehållare

Optimerad tömning

 • Ökad tömnings- och städningsfrekvens från vecka 51
 • Planering för tömning i jul- och nyårshelgen
 • Kontinuerlig justering av tömningsscheman för att hitta de mest optimala lösningarna med anledning av ändrade lokala förhållanden. Fokus ligger i första hand på de kommuner vi bytt till mer yteffektiva krantömmande behållare
 • Vi har fortsatt behovsanpassa sommarschemat, framför allt i semesterorterna

Stationsupprustning och nyetableringar

 • Etableringar genomförda i december: Stockholm, Motala och Norrtälje samt flytt av en station på Gotland.
 • Etableringar genomförda i november: Täby, Nacka, Värmdö, Sollentuna, Nyköping, Höganäs, Borås, Borlänge
 • I oktober månad har vi genomfört nyetableringar i Hällefors, Sollentuna, Nacka, Nyköping, Motala, Malmö, Jönköping, Karlshamn och Uppsala.
 • Vi är även nu klara med årets så kallade årsfix i och med arbetet i Laholm och Hylte som blev klart under oktober.
 • Alla stationer i Täby, Vaxholm och Österåker storstädas inför behållarbyte.
 • I Uppsala, Partille, Oskarshamn, Stockholm, Sollentuna och Härjedalen har nya stationer inrättats.
 • Upprustning i 10 kommuner har genomförts under september.
 • Vi har  etablerat nya stationer i Motala. Vi har även genomfört upprustningar i 14 kommuner under augusti.

Behållarbyten/-renoveringar

 • Upprustningar och underhåll genomförda i sex olika kommuner (Motala, Skövde, Säter, Hedemora, Varberg, Kalmar)
 • Systembyte har skett i Tyresö, Helsingborg och Vallentuna
 • I oktober har systembyten utförts i Hedemora, Säter, Österåker och Vaxholm
 • Alla stationer i Täby, Vaxholm och Österåker får nu nya behållare
 • Vi har färdigställt systembyten i Nynäshamn, Lidingö samt Ekerö

Vårt utvecklingsarbete till och med juli

Kvalitetsmätning - SLA (service level agreement)

 • Uppföljning och utvärdering av och mot mål beträffande tömning

Ny övergripande strategi för insamlingssystemet

 • Avvaktar Naturvårdsverket planering av TIS-krav (krav på tillståndspliktiga insamlingssystem) inför fortsatt internt arbete.

Tydligare visuellt uttryck i dekaler och skyltar på stationerna

 • Första uppföljning planerad att utföras under augusti
 • Dekalering och omskyltning av samtliga behållare i Stockholm inledd och merparten av stationerna har fått nya dekaler och skyltar i tid före sommaren. Planering av kompletteringar och justeringar inledd.
 • Dekalerare för hela Stockholm upphandlade och utvalda.​Synkning med vårstädning och utbyte av behållare för glasförpackningar genomfört
 • Västgötagatan, Munkbron och Skeppsbron först ut med nya dekaler och skyltar.
 • Planlagt plockanalyser och uppföljningsprogram i april och oktober.
 • Upphandlat partner för uppgradering av alla stationer i Stockholm stad.​
 • Synkat programmet med projekt "dekaler för källsortering i parkerna" som genomförts tillsammans med representanter från kommunerna Malmö, Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Uppsala, samt Håll Sverige Rent, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) VA SYD, och Returpack
 • ​Beställt dekaler och skyltar för utbyte i Stockholm med start under mars
 • Identifierat 12 stationer som ska bytas först
 • Fotograferat förpackningar för nya dekaler
 • Tagit fram ny dekal för ökad sorteringshjälp för varje behållare

Minskad nedskräpning

 • SWOT-analyser på förslag till projekaktivitetert
 • Rekommendation om fortsatt arbete presenterad för styrgrupp och ledningsgrupp​
 • Gruppen har inlett värdering av resultatet av alla olika genomförda tester som skett de senaste åren för en minskad sopdumpning. Varje test bedöms utifrån effekt, styrka, svaghet, hot och möjlighet. Under juni utformas en rekommendation baseras på underlaget.
 • Projektet formerat med styrgrupp och projektgrupp som nu kommit igång för att slå fast projektbeskrivningen för föredragande i ledningen.
 • Kartläggning av tidigare genomförda projekt under senaste decenniet för minskad sopdumpning
 • Projektbeskrivning under utarbetande
 • Ökade städningar då grovsopor och nedskräpningen av soffor, elektronik och hushållssopor har ökat.

Optimerad tömning

 • Behovsanpassat sommarschema infört, framför allt i semesterorterna
 • Planering av nya scheman för att beakta ändrade återvinningsmönster under sommar och semester
 • Fokus på logistikförbättringar vid överfyllnad. Arbete pågår fortsatt med att hitta den bästa fyllnadsnivån främst i de områden som vi har haft systemskifte.
 • Fortsatt intrimning och justering av scheman i Dalarna där man nu utökat samt infört helgtömning i bland annat Ludvika.
 • I Sandviken och Gävle har vi utökat tömningarna då behovet funnits.
 • Fortsatt fokus på logistikförbättringar vid överfyllnad. Arbete pågår kontinuerligt med att hitta den bästa fyllnadsnivån i främst de områden som vi har haft systemskifte. 
 • I Dalarna har vi ökat tömningarna på pappersförpackningar i främst Falun då behovet fanns, övrigt så justerar vi fortfarande tömningsschemat p.g.a. byte av behållare. Detta berör även behållare för plastförpackningar då vi nu kommer att tömma dessa ihop med pappersförpackningar i en två-facksbil.
 • Fortsatt arbete med att hitta tömningsschema som blir optimalt i de kommuner som vi har gjort systembyte i slutet av 2015.
 • Fokus har legat på extra insatser efter julen för tömning och städning i hela landet.

Stationsupprustning och nyetableringar

 • Under juli har vi planerat upprustning av stationer i Kumla som startade 30 juli
 • Under juni har vi etablerat stationer i Nykvarn, Åkersberga, Sandviken, Motala, Västerås, Umeå, Hallstahammar, Sandviken, Lindesberg, Göteborg, Lerum, Gislaved, Höganäs, Lidingö, Nacka samt Tyresö.
 • Vi har etablerat sju nya stationer, bland annat i Malmö, Huddinge och Borås
 • Nyetableringar i Sundbyberg, Upplands-Väsby, Lidingö, Lekeberg, Huddinge och Stockholm. Upprustning i Järfälla. Årsfix i Göteborg (fortsätter två månader till), samt Mörbylånga, Borgholm, Tingsryd, Torsås och Östhammar
 • Uppsala, Partille, Lerum, Värmdö, Upplands-Bro och Umeå. Upprustningar har gjorts på en station i Karlsborg och på en i Malmö.
 • Partille, Trelleborg, Sigtuna och Solna
 • Nässjö, Kungsbacka, Härryda och Huddinge

Behållarbyten/-renoveringar

 • Systembyten av behållare för pappersförpackningar i Nynäshamn samt Lidingö där vi byter från kombibehållare till kran-/bottentömmande är klart.
 • I juli påbörjade vi systembyte på Ekerö där vi byter ut kombibehållare till kran-/bottentömmande
 • I juni har vi bytt system i Lidingö, från kombibehållare till citybehållare.
 • Vi har påbörjat systembyten för behållare för pappersförpackningar i Nynäshamn
 • Utbyte av samtliga behållare för glasförpackningar i Stockholm pågår.
 • Utbyten sker i en fortsatt god takt i stora delar av landet och ligger till och med före i planen. Den absoluta majoriteten i april har utförts i Stockholms län, Västra Götalands län och Jämtlands län
 • Planerat för årets byte till krantömmande behållare 2016 för papper-, plast, och metallförpackningar i Helsingborg, Lilla Edet, Borlänge, Säter, Hedemora, Ekerö, Lidingö, Nynäshamn, Tyresö, Österåker samt Vallentuna.
 • De planerade renoveringarna och utbytena har kommit igång för lite varstans i landet.
 • Fortsätta med underhållslistan i hela landet med prioritet på Norrland, Östergötland, norra Götaland, Svealand, Småland, Skåne samt kring Halmstad, Karlstad, Örebro.
 • Fortsätta utbyte till citybehållare i Stockholm
 • Det har under januari blivit väldigt mycket oplanerade renoveringar under januari, främst då för behållare för pappersförpackningar. Detta beror dels på trasiga behållare efter storhelgerna men tyvärr även en del bränder, med några just nu aktiva pyromaner.