1. Återvinningsstationer

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2017

Tydligare visuellt uttryck i dekaler och skyltar på stationerna

 • Utvärdering av påverkan på städning, klotter och sopdumpning liksom kvalitet på nya dekaler, pågår

Optimerad tömning

 • Planering och genomgång med nya entreprenörer som tar över från 1 november.
 • Vi planerar för julen. Med extra tömningar, behållare och övrigt.
 • Fokus på att optimera befintliga schema för att entreprenörerna som tillträder från 1 november ska få en så bra start som möjligt
 • Sommarens planering med utökade tömningar har inte genomförts fullt ut på grund av omfattande personalbrist inom flera områden i landet. Utvecklingen är oroande. Tillsammans med våra samarbetspartner eftersöks lösningar för såväl kort som lång sikt.
 • Upphandling av tömning efter november snart avslutad
 • Sommarschema som möter ökad efterfrågan har genomförts i ett 60-tal kommuner. Information om att fortsätta källsortera från sommarsemestern tagits fram för utgivning i juni.
 • Utvärdering av tömnings- och städscheman för jul- och nyårshelgen.

Stationsupprustning och nyetableringar

 • Arbetar med att genomföra ca 70 asfalteringar på stationer i landet.
 • Underhåll har utförts i Svedala, Kristianstad, Sjöbo, Borlänge, Karlskoga, Åre, Hudiksvall, Strömsund, Östersund, Ljusdal, Alingsås, Mariestad, Skövde, Kumla, Laxå, Falköping,
  Uddevalla och Hjo
 • Årets storstädningar av återvinningsstationerna i samverkanskommunerna har nu genomförts enligt plan.
 • Asfaltering och storstädning fortgår
 • Med nyentreprenör testas att genomföra asfalteringar på ett 10-tal stationer. Efter kontroll planerar vi utföra ytterligare ca 90 till med ambitionen att vara klara till oktober
 • Storstädningarna i full gång och cirka 27 kommuner är nu klara. Arbetet fortlöper över sommaren. Sammanlagt är det 82 kommuner som får storstädning.
 • Årets systembyten har planerats med målsättningen att vara genomförda sista oktober
 • Fokuserat på detaljplanering av arbete under 2017.

Minskad nedskräpning

 • Planerar för ansökan om kameraövervakning
 • ​Prov med nya skyltar på fem stationer
 • Projektet har fått namnet Ren återvinning för att markera den ambition vi har. Successivt har olika aktiviter från förstudien ny realiserats i större skala. Parallellt pågår utvärdering och justering av dessa aktiviter.
 • Sopdumpningsprojekt 2017 startad

Behållarbyten/-renoveringar

 • Byte i Botkyrka kommun genomförd under september, byte i Haningen påbörjat.
 • Planeringen för systembyte i Salem, Haninge och Botkyrka kommun som påbörjas v 39
 • Fram till och med juli har vi bytt ut ungefär 400 behållare för vardera pappers-, plast- och metallförpackningar, vilket är ungefär hälften av vad som ska bytas under året.
 • Utbytet av plast- och metallbehållare i Göteborg blev klart enligt plan före midsommar.
 • Fokuserat på detaljplanering av arbete under 2017

Ny övergripande strategi för insamlingssystemet

 • Regeringens beslut senarelagd starttidpunkt har påverkat Naturvårdsverkets planering. Kvartalsvisa möten bevakar frågan.
 • Avvaktar Naturvårdsverket planering av TIS-krav (krav på tillståndspliktiga insamlingssystem) inför fortsatt internt arbete.

Kvalitetsmätning - SLA (service level agreement)

 • Uppföljning och utvärdering av och mot mål beträffande tömning