att införa villa-fni i en kommun

När det politiska beslutet är taget har processen bara påbörjats och det är dags att börja arbeta med införande på riktigt. Processen i en kommun kan såklart se olika ut men någon gång på vägen kommer ni att passera de steg vi beskriver nedan.

Erfarenheter från kommuner som infört villa-FNI visar att information till kommuninvånarna för att på så sätt skapa ett brett engagemang är kanske den viktigaste aspekten att få med. Information är dessutom en färskvara så när det fastighetsnära systemet är satt i drift behöver ni kontinuerligt påminna om vikten att sortera.

Vi på FTI kan vara behjälpliga och vara en samtalspartner i flera av stegen i er införandeprocess. Vi kan bistå med nödvändig information och relevant input inte minst när det gäller information och kunskap om materialåtervinning. Om materialet lämnas på en anläggning som anvisats av oss på FTI, garanterar vi att förpackningarna och tidningarna återvinns på samma sätt som om de kom från en återvinningsstation.

För muspekaren över de olika stegen i processkartan nedan för att se mer information

ProcessFNI Kommunen har inte tagit formellt beslut ännu alternativt valt att avstå Beslutsunderlag tas fram, till exempet omvärldsbevakning, marknadsundersökning, kostnadsberäkning, miljöaspekter, pilotprojekt m m  Lämna till FTI på överenskommen anläggning Hantering av till exempel löpande drift, plockanalyser, kvalitetskontroller Planering för till exempel rutter, dimensionering, avlämning av insamlat material Av till exempel fordon, transporter, kärl, mellanlagring Kommunikationsplan tas fram, med till exempel undersökningar, uppföljning och aktiviteter Projektplan tas fram med till exempel mål, organisation, genomförande och tidplan