vägen till kommunal Fni

Här ger vi dig en överblick över hur andra kommuner valt att arbeta för att inrätta fastighetsnära insamling för förpackningar och tidningar. Ett arbete som kräver en hel del förberedelser, delaktighet och information för att skapa ett brett engagemang och ett bra beslutsunderlag.

Vi på FTI kan vara behjälpliga och vara en samtalspartner i flera av stegen i er införandeprocess. Vi kan bistå med nödvändig information och relevant input under till exempel förstudien, till logistikplanering och, inte minst, när det gäller materialåtervinningen. Om materialet lämnas på en anläggning som anvisats av oss på FTI, garanterar vi att förpackningarna och tidningarna återvinns på samma sätt som om de kom från en återvinningsstation.

För muspekaren över de olika stegen i processkartan nedan för att se mer information

Kommunen har inte tagit formellt beslut ännu alternativt valt att avstå Beslutsunderlag tas fram, till exempet omvärldsbevakning, marknadsundersökning, kostnadsberäkning, miljöaspekter, pilotprojekt m m  Lämna till FTI på överenskommen anläggning Hantering av till exempel löpande drift, plockanalyser, kvalitetskontroller Planering för till exempel rutter, dimensionering, avlämning av insamlat material Av till exempel fordon, transporter, kärl, mellanlagring Kommunikationsplan tas fram, med till exempel undersökningar, uppföljning och aktiviteter Projektplan tas fram med till exempel mål, organisation, genomförande och tidplan ProcessFNI