fti vill möjliggöra fler affärer

1,4 miljoner hushåll har tillgång till fastighetsnära insamling idag, vilket motsvarar drygt 30% av de svenska hushållen.

Vad kan då vi på FTI hjälpa till med? Förutom våra guider som du kan ladda ner här på hemsidan, finns också ett digitalt stöd där intresserade fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan söka efter entreprenörer för offertförfrågningar. Ni kan kostnadsfritt beställa dekaler och fritt nyttja vårt informationsmaterial. Vi ställer gärna upp som bollplank och framförallt kan vi ta hand om och återvinna det insamlade materialet på miljöriktigt sätt, vilket vi sedan återkopplar till er.