kartläggning - en väg att nå marknaden

Hur väl utbyggd är den fastighetsnära insamlingen idag?

Svaret är; det beror på vilket bostadssegment vi pratar om.

När det gäller villor och småhus är utbyggnaden av så kallad villa-FNI ännu i sin linda och något som kommer att öka de närmsta fem åren. Det är kommunen som beslutar om att införa ett fastighetsnära system för villor och när det sedan ska rullas ut till invånarna.

När det gäller flerbostadshus så är utbyggnaden inom framförallt allmännyttan bra medan det finns mer att göra hos privata fastighetsägare.

Totalt sett har vi i början av 2017 drygt 1,4 miljoner hushåll som har tillgång till fastighetsnära insamling.