VARFÖR SATSA PÅ FASTIGHETSNÄRA INSAMLING?

Tre goda skäl att satsa på fastighetsnära insamling

1. En ökad efterfrågan

Fler och fler fastighetsägare och kommuner väljer att satsa på fastighetsnära insamling, som en ökad service för sina hyresgäster och kommuninvånare. Det betyder att marknaden för fastighetsnära insamling och behovet av tjänster, kommer att växa, inte minst de närmaste åren.

2. Attraktiv på marknaden

Vi på FTI har idag ett stort fokus på fastighetsnära insamling och arbetar aktivt tillsammans med landets kommuner. Vi erbjuder också ett digitalt stöd till fastighetsägare som vill komma i kontakt med entreprenörer som erbjuder tjänster som möter deras behov och krav. Att vara delaktig i detta kan vara ett sätt att bli mer attraktiv på marknaden.

3. En ökad efterfrågan

De närmaste åren kommer ett ganska stort antal fastighetsägare och kommuner att handla upp fastighetsnära insamling. Intresset stiger och efterfrågan på alla tjänster inom ramen för fastighetsnära insamling, kommer successivt att öka.