Mer FNI åt göteborgarna

Projektet Mer FNI åt göteborgarna som FTI har drivit tillsammans med Kretslopp och Vatten i Göteborg under ett års tid har nu avslutats och en slutrapport finns framtagen.

Projektet har lyckats med att nå ut till målgruppen och informerat om möjligheterna till fastighetsnära insamling, FNI, vilket är en grundläggande framgång. Ett av de större hindren, som vi även anade innan projektets start, har varit att målgruppen inte är mogen för att på kort period införa FNI. Här har nog den politiska viljan om att fastighetsnära insamling är något som behöver utvecklas för att vi ska nå återvinningsmålen, nått längre än den ännu har gjort i den ”lilla” bostadsrättsföreningen.

Vi har genom projektet samlat på oss ytterligare värdefull kunskap om fastighetsnära insamling och vi ser lärdomarna som en viktig del i det nationella arbete vi driver för att öka insamlingen i hela landet. För att nå återvinningsmålen 2020 krävs fortsatt samarbete mellan producenter och kommuner, något som inte minst detta projekt påvisar.

Är du intresserad av slutrapporten eller om du har frågor om projektet, kontakta gärna Ulrika Eliason, ulrika.eliason@ftiab.se