Avtal om fastighetsnära insamling

Ett avtal med fastighetsägare ger rätt till avtal även med oss på FTI. Alla återvinningsföretag som tecknar avtal med fastighetsägare om en fastighetsnära insamling, får av oss på FTI en ersättning för förpackningar och tidningar som de lämnar på någon av våra mottagningsanläggningar. På dessa anläggningar packas alla förpackningar och tidningar ihop med det som hämtas på återvinningsstationerna. Sedan sänds allt vidare till de olika återvinningsanläggningarna vi anlitar. Där bearbetas materialet så det på nytt kan användas vid tillverkning. På så vis gör vi alla inblandade gott för miljön och slipper utarma naturtillgångarna vid produktion av nya produkter.

Vad ger vi entreprenören?

FTI:s avtal ger ersättning till återvinnare och omfattar såväl tidningar som alla förpackningar av papper, plast, metall och glas. För alla material som lämnas finns en och samma kontaktyta hos oss, allt för att förenkla arbetet. Vi ger ersättning för varje ton vi får in. Ersättningen är dock olika för olika material. Gällande ersättning ser du här.

Vad kräver vi av entreprenörerna?

Antalet hushåll som entreprenören hämtat hos ska rapporteras så vi vår tur kan rapportera hur många som har tillgång till fastighetsnära insamling. Med denna kunskap kan vi också anpassa behovet av återvinningsstationer och tömning på dessa. Alla inleveranser av förpackningar och tidningar ska hålla en fastställd kvalitet. När olika material blandas så försvåras återvinningen och all nytta som vi vill få ut kan inte uppnås. Innehåller materialet annat än just förpackningar och tidningar innebär det onödiga kostnadsökningar för de varor som förpackas, vilket drabbar de konsumenter som köper dem.