Ersättning för fastighetsnära insamling

Vi ger de återvinningsföretag vi har avtal med en ersättning för varje ton vi får in från den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar. Denna insamling underlättar och förenklar för hushåll att återvinna sina förpackningar och erbjuder ett alternativ till att uppsöka en återvinningsstation när man ska göra gott för miljön. Läs vad som krävs för att få ersättningen.

Ersättningen underlättar avtalstecknande mellan återvinningsföretag och fastighetsägare då den direkta kostnaden kan bli lägre. Men vi månar om att ersättningen inte ska inverka på fastighetsägarens val av entreprenör och samarbete. Den ska vara konkurrensneutral mellan olika återvinningsföretag. Därför är ersättningen enhetlig och inte möjlig att förhandla.

Gällande ersättning för återvinningsföretag som erbjuder fastighetsnära insamling. Ersättningen gäller från 1 april 2015:

Pappersförpackningar (per ton): 425 kronor

Plastförpackningar (per ton): 500 kronor

Metallförpackningar (per ton): 1 400 kronor

Glasförpackningar (per ton): 100 kronor

Tidningar (per ton): 400 kronor