Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling eller som en del kallar det FNI, är detsamma som insamling på hemmaplan. De boende har tillgång till återvinning antingen i eller alldeles i närheten av själva fastigheten. För villahushåll innebär det oftast återvinning på den egna tomten med hjälp av så kallade flerfackskärl. För villaägare är det kommunen som fattar beslut om hantering av avfallet. Kommunen väljer att själv hämta avfallet hos villaägarna alternativt att anlita en eller flera entreprenörer. Anlitas en insamlingsentreprenör för förpackningar och tidningar som har ett samarbete med oss på FTI, garanterar vi att dessa tas om hand på samma sätt som om de hade lämnats på en återvinningsstation.

Varför är fastighetsnära insamling viktig för kommunen?

Det finns en mängd skäl; inte minst för en kommun som inför fastighetsnära insamling av matavfall och då även vill vara i framkant vad gäller andra miljösatsningar.

Kommuner som infört fastighetsnära insamling av matavfall vittnar om synergieffekter med att också erbjuda insamling av förpackningar och tidningar. Införandet av separat insamling av källsorterat matavfall bland kommunens villaägare är med andra ord ett ypperligt tillfälle att ta ett helhetsgrepp om insamlingen. Med stor sannolikhet finns det skalfördelar att hämta genom att byta till så kallade fyrfackskärl på en gång i stället för att enbart satsa på byte för utsorterat matavfall.

Återvinningsstationerna har länge haft huvudrollen i insamlingssystemet och de kommer fortsätta att vara en grundbult för gemene mans möjligheter att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Men tiderna förändras och kraven skärps på en ökad tillgänglighet och bekvämlighet. Och de som redan idag, via sin fastighetsägare eller kommun kan lämna sina tomma mjölkkartonger och schampoflaskor i nära anslutning till den egna bostaden, är mycket nöjda med den utökade servicen.

En ökad materialåtervinning innebär att vi tär mindre på jordens resurser. Minskad energiåtgång, mindre belastning på miljö och klimat och inga sopberg är bara några av fördelarna med att inte låta naturens råvaror falla ur kretsloppet. Att värna miljön är en fråga som engagerar och en viktig del av det kommunala ansvaret. Det som, förutom att vara miljövänligt även kan göra vardagen lite enklare är det som engagerar mest. Därför kan införandet av fastighetsnära insamling vara en väg att stärka det kommunala förtroendet.