krav på sortering

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till att spara stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner.

För att kunna använda materialet till nya produkter är det viktigt att det insamlade materialet håller en hög kvalitet. Därför är det viktigt att följa kraven på behållarutformning och att alla behållare är rätt och tydligt märkta. Om materialet innehåller mycket felaktigt material eller föroreningar krävs extra eftersortering, vilket gör hanteringen onödigt kostsam. Är kvaliteten dålig kan det till och med vara så att materialet inte går att materialåtervinna utan sänds till förbränning.

Alla förpackningar ska vara helt tömda och dropptorra. Förpackningar av olika material ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.

 

sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.