Plastförpackningar

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar till exempel i müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit.

Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja, som ju är en begränsad naturresurs, behövs i tillverkningen av nya plastprodukter.

Endast plastförpackningar kan lämnas på FTI:s återvinningsstationer och i miljörum. Plast som används till andra produkter kan ha en annan sammansättning och innehåll än plast till förpackningar, och vår återvinning är anpassad just för förpackningsplast. En del andra typer av plastprodukter kan innehålla farliga ämnen som ska fasas ut och dessa ämnen bör inte komma in i flödet för återvunnet material.

Sortera inte som plastförpackning

Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning:

  • Lämnas på av kommunen anvisad plats

Returplastflaskor med pant:

  • Lämnas i butikernas pantsystem

Videokassetter/VHS-band, plastfickor och mappar:

  • Lämnas på av kommunen anvisad plats

Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inga förpackningar:

  • Är till för att innehålla avfall och kastas tillsammans med det.

Stomipåsar, dialyspåsar, katetrar och liknande produkter:

  • Hör med din kommun om hur du ska göra med den här typen av avfall
Plast
sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.