Märkning på förpackningar - om återvinning

Vi rekommenderar att företag märker sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar med text och bild för i vilken materialbehållare konsumenter ska lämna dem för återvinning. Då blir det enklare för konsumenten att sortera rätt.

Vi rekommenderar följande textformulering (se nedan). Gärna med ett pictogram som illustration. Då får konsumenten samma information oavsett vem som producerat förpackningen. Pictogrammen återfinns på återvinningsstationerna, i broschyrer och annat informationsmaterial. Du kan gratis ladda ner dom från vår bildbank, se kategorin Logotyp & symboler.

Hänvisa också gärna på förpackningen till www.ftiab.se för mer information om återvinning.


Material

Rekommenderad formulering

Pictogram

Plast

Återvinn som plastförpackning

Papper

Återvinn som pappersförpackning

Metall

Återvinn som metallförpackning

Färgat glas

Återvinn som glasförpackning (färgad)

Ofärgat glas

Återvinn som glasförpackning (ofärgad)