Farligt avfall

Förpackningar som innehåller farligt avfall ska lämnas på kommunens insamlingsplats för farligt avfall. Om förpackningen är helt tömd kan vissa förpackningar lämnas på återvinningsstationen. Det är farosymbolen på förpackningen som avgör.

Märkning av farligt avfall

Exempel på farligt avfall

 • Lim- och färgrester
 • Rostskyddsfärg, impregnering
 • Penseltvätt
 • Spackel och fogmassa
 • Spillolja, oljefilter
 • Spolarvätska, glykol
 • Hårspray, nagellack
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel, polish
 • Bekämpningsmedel även den tomma förpackningen
 • Tonerkassetter
 • Kvicksilvertermometrar
 • Batterier

Förpackningar som kan lämnas på en återvinningsstation

Förpackningar som du kan lämna på en återvinningsstation är märkta med farosymbolerna nedan. Det kan till exempel vara en flaska med hårspray.

Eftersom förpackningen har innehållit farligt avfall är det mycket viktigt att de är helt tömda. Tänk även på att:

 • Förpackningar som har innehållit gaser eller kondenserade gaser måste också vara helt tömda, trycklösa och inte ha kvarvarande flytande material som kan ombildas till gas.
 • Korkar och lock ska vara avtagna och lämnas löst med de tömda förpackningarna.
 • Förpackningar som innehållit målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning om de är urskrapade och torra.
Acid red
Silhoute
Explos
Exclam
Flamme
Farosymbol