Sortering — generell information för företag

Här finns generell information om hur man sorterar på företag. Rådgör alltid med din hämtningsentreprenör om hur just du ska sortera, då det kan skilja sig från fall till fall hur entreprenören vill ha det sorterade materialet.

Hämtning

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar rekommenderar vi att du diskuterar det med den hämtningsentreprenör du anlitar eller någon annan aktör inom området.

Information om olika lokala aktörer hittar du enklast på Gula Sidorna under rubriken Återvinning och/eller Renhållningsentreprenörer, avfallshantering.

Komprimera

För bästa ekonomi försök komprimera materialet så mycket som möjligt (undantag hårda plastförpackningar - se nedan). För storförbrukare kan det vara lämpligt att skaffa speciella balpressar/komprimatorer. Annars: Vik ihop och platta till pappersförpackningar. Spara gärna plats genom att lägga flera mindre förpackningar i en större.

Rengör

Rengör förpackningarna vid behov, de ska vara tömda och torra.

Förpackningar som består av mer än ett material

Separera material som är lätta att skilja åt och sortera var för sig. Om en förpackning består av två eller flera material, som inte går att separera, sortera den efter det material som förpackningen till största delen består av.

De olika förpackningsmaterialen

Wellpapp

Well

Wellpapp är den dominerande förpackningstypen som sorteras ut hos företag. Materialet har ett relativt stort värde, varför större komprimerade mängder mer än väl kan täcka kostnader för hämtning. Ju mindre inblandning av andra material, desto högre är värdet. Wellpapp kännetecknas av att den alltid innehåller ett vågskikt, fluting (se bild). Fiberförpackningar utan detta skikt är papper/kartong.

Papper/kartong

Andra fiberförpackningar än wellpapp samlas i allmänhet in av samma entreprenör som hämtar wellpappen. Rådgör med din hämtningsentreprenör om hur ni ska sortera dessa förpackningar. Mindre mängder kan vanligen samsorteras med wellpappen. Vid avlämning till mottagningspunkter (återvinningscentraler och liknande), följ anvisningar på platsen.

Metall

Plåtfat. Faten måste vara tömda när de lämnas för omhändertagande. Följ de tömningsinstruktioner som leverantören lämnar. Mer information om vilka entreprenörer som hämtar fat hittar du i vänstermenyn under Företagsinsamling.

Färgburkar/limburkar. Tomma färgburkar som lämnas till återvinning ska vara helt tömda och pensel- eller spackelrena.

Stålband/tråd. För stålband och baltråd finns ett pantsystem som stödjer insamlingen av utsorterade fraktioner. Materialersättningen baseras på och är högre än den officiella skrotprisnoteringen.

Övrigt. Övriga metallförpackningar som innehållit kemikalier, följ leverantörens anvisningar. Sprayburkar ska vara helt tömda. Läs mer om farligt avfall och förpackningar.

Märkningspliktiga kemiska produkter. För förpackningar som innehållit märkningspliktiga kemiska produkter se särskilda anvisningar.

Plast

Pallemballage. Till exempel transportfilm, krympfilm, sträckfilm och bubbelfilm/blåsfilm; endast av mjuk polyeten (LDPE, LLDPE) + bild av triangelpilar med "4" inuti. Materialet ska vara rent och torrt. Ta bort snören, tejp, plast- eller metallband. De kan levereras löst i transparent, perforerad säck eller balat (underlättar förvaring/transport).  

Hårda plastförpackningar. Till exempel plastdunkar, fat, burkar, hinkar, bobiner, plasttunnor, flaskor och lådor. Dessa förpackningar består ofta av hård polyeten (HDPE) eller polypropen (PP). (bilder respektive triangelsymbol) Materialet ska vara rent och torrt. Korkar och lock ska vara avtagna och läggas löst med övrigt material. Ta bort handtag och detaljer av annat material. Materialet ska levereras löst, inte i säckar.  

Övriga mjuka plastförpackningar. Till exempel frigolit, cellofan, plastband, penseltorra färg-, lim- och spackelburkar, förpackningsfilm (som laminat, inte mjuk polyeten). Materialet ska vara tömt och dropptorrt. Korkar och lock ska vara avtagna och läggas löst med övrigt material. Ta bort detaljer av annat material. Materialet ska levereras löst, inte i säckar.  

Märkningspliktiga kemiska produkter För förpackningar som innehållit märkningspliktiga kemiska produkter se särskilda anvisningar.

Glasförpackningar

För flaskor utan pant och andra förpackningar av glas, kontakta Svensk Glasåtervinnings entreprenör i aktuell kommun (se vidare www.glasatervinning.se). Glasflaskor med pant returneras till bryggeri etc, där flaskor diskas och återfylls.