Regioner och ansvariga

I varje kommun har vi en ansvarig regionchef.

Regionchefen har det övergripande ansvaret för etablering av återvinningsstationer, samt ansvar för avtal och samråd med kommunerna i sitt område. På kartan nedan ser du de sju regionerna (inklusive Stockholms län som är en egen region sedan februari 2013).

Klicka på ett område på kartan för information om ansvarig person och vilka kommuner som ingår.

Region 1 Region 2 Region 7 Region 1 Region 3 Region 6 Region 4 Region 5 Region 7 Region 5 Regionindelning