Regioner och ansvariga

I varje kommun har vi en ansvarig regionchef.

Regionchefen har det övergripande ansvaret för etablering av återvinningsstationer, samt ansvar för avtal och samråd med kommunerna i sitt område. På kartan nedan ser du de sju regionerna.

Klicka på ett område på kartan för information om ansvarig person och vilka kommuner som ingår.

Region 1 Region 2 Region 7 Region 1 Region 3 Region 6 Region 4 Region 5 Region 7 Region 5 Regionindelning