2018-05-31

FTI deltar i Järvaveckan

Under våren har vi medverkat i många samtal med producenter, kommuner och andra samhällsaktörer. Nu vill vi även möta fler konsumenter och deltar därför i Järvaveckan, 9-17 juni.

FTI arbetar för att få in fler förpackningar och tidningar i cirkulära flöden. Vi ser återvinning som en viktig del av samhällsbygget. Vi sprider kunskap om alla delar av cirkeln, från design av förpackningar, planering av insamlingsplatser och val av återvinningslösningar - till hur du sorterar ditt avfall.

Möt oss där

På plats i evenemangsområdet finns en FTI-station där alla besökare kan källsortera. Träffa oss gärna i vårt tält och ställ frågor om återvinning och hur du kan bidra till att ännu fler förpackningar och tidningar återvinns.

Järvaveckan - en mötesplats för samtal

Järvaveckan är en stor mötesplats för samtal mellan samhällsaktörer och medborgare från olika delar av landet. Järvaveckan är ett initiativ av Ahmed Abdirahman, grundaren av den ideella föreningen The Global Village, en partipolitiskt och religiöst obunden förening med hemvist i Hjulsta, Stockholm.

Program och annan information hittar du på Järvaveckans webbplats:

Järvaveckan

Kontakt

Vid frågor om FTI:s medverkan, kontakta:

Håkan Ström, kommunikationschef
072-453 07 19, hakan.strom@ftiab.se