Återvinningsbarometern

Varje år frågar vi 7500 svenskar vad de tycker om källsortering och återvinning och deras vanor. Resultatet blir Återvinningsbarometern. Undersökningen genomförs av Sifo på uppdrag av FTI.

Återvinningsbarometern 2017 visar att 8 av 10 personer lämnar förpackningar och tidningar till återvinning. Av de olika materialen är man bäst på att lämna glas följt av tidningar och metall.

Läge och nöjdhet påverkar

Undersökningen visar att de största drivkrafterna till varför människor lämnar sina förpackningar och tidningar till återvinningsstationer är tillgänglighet och nöjdhet. Tillgänglighet handlar inte enbart om avståndet från bostaden utan även om läget i förhållande till annan service, som parkeringar och butiker.

Majoritet nöjda med dagens lösningar

Totalt sett är 79 % nöjda eller mycket nöjda med återvinningsstationer i sitt närområde och 78 % är nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet i sin helhet.

Förtroendet för återvinningen behöver öka

Undersökningen visar att den som har ett högt förtroende återvinner också i högre utsträckning. 65 % har stort eller mycket stort förtroende till att insamlingssystemet fungerar. Det är därför viktigt att fortsätta informera om att varje persons bidrag gör skillnad för miljön.

Om undersökningen

Återvinningsbarometern 2017 genomfördes i: Salem, Sandviken, Lomma, Olofström, Skövde, Tranemo, Nykvarn, Ekerö, Eksjö, Mörbylånga, Linköping, Strömsund, Falun, Lindesberg, Sunne, Gällivare, Hallstahammar och Katrineholm.

7500 intervjuer genomfördes totalt i undersökningen. Dessa motsvarar ett representativt urval av Sveriges befolkning sett till kön, ålder och regional spridning.

Undersökningen genomförs årligen och är en del av FTI:s kvalitetsarbete. Resultatet visar på fakta och förbättringsmöjligheter.

5-punktsprogrammet

Återvinningsbarometern 2018

2018 års undersökning kommer att genomföras i: Alingsås, Askersund, Avesta, Borgholm, Krokom, Laxå, Lekeberg, Ljusdal, Norrköping, Nyköping, Skara, Stenungsund, Sundsvall, Södertälje, Vallentuna, Östhammar.