insamlingssystem för ett cirkulärt samhälle - FTI:s erbjudande

Den modell vi föreslår bygger på ett utökat och utvecklat producentansvar. Det förutsätter att vi får ett tydligt tillstånd och ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som leder till mer återvinning.

Ladda ner presentation (PDF, nytt fönster)PDF

FTI:s inlaga till Miljödepartementet med förslaget i detalj

Modell för utökat producentansvar

Ambitionen är hög och svarar upp mot olika intressenters förväntan för att nå en bred överenskommelse. Landets kommuner och näringslivet behöver ett långsiktigt löfte om hur spelplanen ser ut för att kunna planera långsiktigt och göra investeringar i nödvändig infrastruktur. Modellen innebär ett fortsatt producentansvar med ökade ambitioner, ökad kapacitet för att möta förändrade köpbeteenden och växande e-handel, och att hushållen får lättare att lämna sina förpackningar och tidningar. Den bygger på ett lokalt samarbete mellan producenter och kommuner för att få in mer material i cirkulära flöden.

Vårt förslag förutsätter att:

  • Vi får tydliga spelregler och långsiktiga besked av politiken.
  • Förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper träder i full kraft som aviserat, år 2020.

1. Välfungerande återvinningsstationer är grunden

Obemannade återvinningsstationer är grunden för insamling av förpackningar och returpapper från hushållen. FTI svarar för etablering, underhåll och drift av dessa återvinningsstationer. Stationerna ska vara välskötta och fungera i den miljö där de finns.

2. Tydlig definition för tillgänglighet

Tillgängligheten för återvinningsstationerna definieras på ett entydigt och mätbart sätt:

  • I tätorter med 3000 invånare eller mer ska minst 75 procent av invånarna har maximalt 5 minuters promenad till en återvinningsstation.
  • I tätorter med färre än 3000 invånare ska det finnas minst en återvinningsstation.
  • 75 procent av boende utanför tätort ska ha maximalt 5 minuter bilväg till en återvinningsstation. I praktiken innebär denna definition en ökning av antalet kompletta återvinningsstationer i landet med omkring 2000.

3. Vi ger ersättning för kompletterande insamling och kommunala initiativ

Vi betalar en ersättning till kommuner som samlar in förpackningsavfall och returpapper från hushåll i andra system än FTI:s, såsom olika former av fastighetsnära insamling. Förutsatt att kvaliteten på materialet följer kraven som återvinningsanläggningarna har och att kostnaden motsvarar den vi har för etablering och drift av återvinningsstationerna. Det förpackningsavfall och returpapper som samlas in i andra system än via FTI:s återvinningsstationer (såsom olika former av fastighetsnära insamling) tas emot av FTI och erhåller en ersättning i paritet med den rörliga kostnaden FTI har för att samla in material via återvinningsstationerna.

4. Antalet återvinningsstationer anpassas till lokala förutsättningar

Det antal återvinningsstationer som modellen föreslår kan behöva anpassas till lokala förhållanden. Kommunen kan ha önskemål om att istället etablera lokalt anpassade insamlingssystem. Då kan kommunen välja att etablera insamling efter eget system och få ersättning enligt punkt 3.

5. Råd för samverkan

Ett samverkansråd inrättas med Naturvårdsverket som förvaltare. Rådet får till uppdrag att lösa de frågor som uppstår i det löpande arbetet.

6. Höjda återvinningsmål 2025

Nya höjda återvinningsmål föreslås till år 2025 och målen för 2020 omvandlas till en kontrollstation.

Kontakt

Vid frågor kontakta Henrik Nilsson, Planeringschef.

08-566 144 56, henrik.nilsson@ftiab.se