Fastighetsnära insamling (FNI)

Du kan tillsammans med dina grannar och ordna med återvinning i din fastighet. Om alla boende i en fastighet sorterar sitt hushållsavfall och lämnar sina använda förpackningar och tidningar till återvinning minskar den mängd restavfall som måste förbrännas och som fastigheten måste hantera. Det kan bli en vinst för miljön och för er ekonomi.

Har du återvinning i din fastighet? Många fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar ordnar i eller intill fastigheten, med insamling av förpackningar av glas, plast, papper och metall samt av tidningar.

Fastighetsägaren tecknar avtal med en återvinningsentreprenör som i sin tur tecknar avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) entreprenörer. Då ansvarar vi för att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet tas om hand på samma sätt som det som lämnas på våra återvinningsstationer.

Se en film om hur Växjöbostäder arbetar med fastighetsnära insamling (FNI).

Fastighetens totala kostnad för sophämtning, inkluderat extra kostnader för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar, blir ofta lägre än kostnaden för sophämtning utan detta. De insamlade förpackningarna och tidningarna återvinns till mytt material och en entreprenör som hämtar materialet får en ersättningen av oss som innebär att denne kan ge fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett lägre pris på hämtningen.

För fastighetsägaren innebär det de boende kan lämna sitt sorterade avfall på ett bekvämt sätt. Fastighetens attraktivitet på bostadsmarknaden påverkas positivt.

Materialets värde

Entreprenören som fastigheten kontrakterar för tömning, får ersättning av oss för insamlade förpackningar av glas, plast, metall och papper och för tidningar. Ersättningen från oss på FTI är lika oavsett vilken entreprenör ni väljer. 

Ersättningen utgår ifrån vikten på det material som samlas in från fastigheterna.

Omkostnader

Utöver avtalat pris med entreprenören, får fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen stå för kostnader för iordningställande av insamlingsplats, införskaffandet av behållare, städning, underhåll och löpande information till boende.

Här på webbplatsen finns information bland annat om hur man sorterar som kan vara till hjälp även för hushållen som har fastighetsnära insamling.

Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling. Ilustration: Leif Åbjörnsson. Klicka på bilden för en större version.