Avgifter

Årsavgift

Årsavgiften är 1 500 kronor per kalenderår.

Lägsta avgift för att vara ansluten till FTI är 2 000 kronor inklusive årsavgiften. Detta gäller företag som redovisar förpackningsmängder motsvarande förpackningsavgifter mindre än 500 kronor per år.

Fasta schabloner
De fasta schablonerna är 2 000 kronor, 4 000 kronor alternativt 8 500 kronor per år (inklusive årsavgiften). Mer om schablonavgifter.

Förpackningsavgifter

Från 1 april 2017 gäller följande förpackningsavgifter.

Förpackningsavgifter 2015-2015

Minimibelopp/schablonavgifter

Företag med mindre mängder förpackningar betalar ett minimibelopp/schablonavgift i stället för att redovisa de faktiska förpackningsmängderna.

Alla företag betalar minst 2 000 kronor per kalenderår inklusive årsavgift.

Betalning

Betala till FTI på bankgiro: 5911-6871

Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302

Observera att samtliga priser är exklusive moms.

sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.