LADDA HEM KAMPANJMATERIAL FÖR ATT ÖKA INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR

Här finns material för dig inom kommun och företag som vill hjälpa oss att sprida budskapet om vikten av att samla in förpackningar och tidningar för återvinning under parollen

latgammaltblinytt.nu/kampanjmaterial (länk)

 

Bamses tidning om återvinning