Med metall in i evigheten

Den här illustrationen beskriver hur det går till när dina metallförpackningar återvinns. Här kan du helt enkelt följa de tomma konservburkarnas och de uttjänta kapsylernas väg från ditt kök till bilkarosser och järnvägsräls. För metall har ett evigt liv även om skepnaderna förändras.

Lägg alla metallförpackningar i för dem avsett kärl i ditt återvinningsrum eller på återvinningsstationen. Där hämtas de och körs till en uppsamlingsplats för tömning och balning för att sedan forslas till en sorteringsanläggning.

Metallen sorteras med hjälp av en stor magnet och stål separeras från aluminium. Andelen stål och aluminium fördelar sig, i runda tal 80 respektive 20 procent. Såväl stålet som aluminiumet mixas till olika blandningar beroende på vilken legering som krävs vid slutanvändning.

Blandningarna av stål respektive aluminium skickas in i smältugnar. För stålets del tar det cirka en timme att gå från fast till flytande för att gjutas till sex meter långa strängar. Aluminiumet gjuts till tackformar som okulärt ser likadana ut, men beroende på legering har olika egenskaper.

Stålsträngarna lastas på järnväg och körs till valsverk för att så småningom bli till järnvägsräls eller hamna i bilindustrin. Aluminiumtackorna transformeras så småningom till bland annat däckfälgar eller motordelar.

Illustration: Leif Åbjörnsson

Metallflödet
sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.