Motalaprojektet

Förutsättningar för att hitta en bra plats för ytterligare en anläggning är att det finns en fungerande infrastruktur. Att det finns närhet till personal och att transporterna till och från anläggningen kan göras miljöeffektivt. Anläggningen ska ta emot förpackningar som samlats in såväl i Smygehuk som i Haparanda. Den ska också ha bra kommunikationer till köpare av det återvunna materialet. Dessa finns i nuläget i huvudsak i norra Europa.

Efter att ha scannat olika alternativ runt om i Sverige har vi i Motala hittat en anläggning som vi bedömer kan möta upp kraven. Anläggningen byggs i så fall i befintlig fastighet, närmare bestämt i Electrolux nedlagda anläggning i Motala.

 1. Fastigheten har tillräcklig yta för sorteringsanläggning, lagerhållning inomhus samt för en framtida eventuell tvätt- och granuleringsanläggning,
 2. Fastigheten har all infrastruktur på plats – vatten in, el, fiber, ventilation, sprinklers, etc,
 3. Motala bra alternativ ur ett logistikperspektiv,
 4. Att hyra fastighet i Motala skulle kunna innebära ca en tredjedel av kostnaden för alternativet att bygga en egen fastighet för anläggningen.

Projektdirektiv

Projektet ska ta fram ett förslag som ger oss:

 • Den mest kostnadseffektiva anläggningen i Europa
 • En automatiserad sorteringsanläggning genom beprövad NIR-teknik
 • En design för sortering av hushållens plastförpackningar
 • Möjlighet till utsortering i 10 olika fraktioner
 • Maximal materialåtervinning
 • Hög kvalité på utsorterat material
 • Drift dygnet runt, sju dagar i veckan
 • Beredskap för att möta förändringar av plastförpackningar.

Läs om projektorganisation och hitta även frågor och svar på efterföljande sidor.


Samarbete med kommuner