Nirsortering i anläggning

Nir-sortering

Ny anläggning för eftersortering av plastförpackningar

Innan de plastförpackningar vi på FTI idag samlar in idag från svenska hushåll kan bli till nya produkter ska de eftersortering, tvättas och granuleras (göras till mindre flingor). Idag sker det på en anläggning i Sverige samt tre anläggningar i Tyskland. Kapacitet i Sverige låg, därför anlitar vi anläggningar i Tyskland. Det leder till en dyr logistik. Vi räknar även med höjda kostnader för återvinning från 2018 och framåt. De långa transporterna, bristen på kapacitet och förväntade kostnadshöjningar gör att vi ser ett behov i att möta ökningen av plastförpackningar som lämnas till återvinning med investering i ytterligare en sorteringsanläggning i Sverige.

Våra krav på en ny sorteringsanläggning är att den…

…ska ligga i teknisk framkant för att säkerställa bästa möjliga resultat,

…ska maximera möjligheterna till materialåtervinning,

…ska kunna möta nya polymersammansättningar i plastförpackningar,

...ska kunna utvidgas till att också tvätta och granulera förpackningarna på plats,

…ska klara samtliga insamlade volymer av svenska plastförpackningar för hushåll.

Läs mer om vårt förstahandsval som är Motala.