2017-09-29

Återvinningens dag den 29 september

En dag att fira - och dessutom är det nedräkning. FTI slutspurtar för att nå regeringens höjda återvinningsmål till år 2020. Om precis en vecka ställer sig ytterligare en känd svensk artist till Titiyo och Ebbot som stöttar budskapet i satsningen Låt gammalt bli nytt genom att återvinna varsin hit.

Vi har som mål att få hushållen att återvinna ännu fler förpackningar och tidningar. För att öka kunskapen, inspirera, sprida tips och råd men också att slå hål på myter, tar vi hjälp av artister med starkt engagemang för återvinning genom att de gör om en låt ur sin tidigare produktion.

– Vi vill få människor att lägga alla förpackningar och tidningar i återvinningen i stället för i soppåsen, säger Annica Dahlberg, kommunikationschef.

Bygger på resultatet av en undersökning

Stommen i informationskampanjen är hämtad från en studie kring källsortering av plastförpackningar som gjordes 2015 i Jönköping och som finansierats av Plastkretsens stiftelse för forskning, och IVL*. Resultatet visade att tydligare information kan motivera konsumenter att källsortera fler förpackningar: om hur plastförpackningen ska källsorteras, hur mycket de behöver rengöras och om vad som händer med de insamlade förpackningarna och den återvunna plasten. Dessutom framkom önskemål om tips på smarta insamlingslösningar i köket.

– För att svara upp mot efterfrågan har vi tagit fram material som ger kunskap och inspiration, och samlat allt på sajten Latgammaltblinytt.nu. För att få fler att hitta dit valde vi att ta hjälp av engagerade artister som ambassadörer med ett budskap som hushåll, producenter och konsumenter vill sprida vidare i sociala medier.

Tre artister låter gammalt bli nytt

Just nu lägger en artist sista handen på den musikvideo som ska sprida budskapet om återvinning vidare. Låten är en gammal hit som nu har fått en ny, återvunnen form. Under våren återvann Titiyo sin debutlåt och hitten ”Talking to the man in the Moon”. I september 2016 återvann Ebbot ”The Passover” i en helt ny version tillsammans med Club Killers. Alla tre har ett starkt engagemang för återvinning utöver att de är stora konstnärer.

– Vi ser att goda förebilder engagerar och får fler att faktiskt sortera och gå till återvinningen. Förhoppningsvis ger den nya artisten lika gott resultat som de två andra har gjort, avslutar Annica Dahlberg.

Kampanjsajten: Låt gammalt bli nytt

Studien: Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar (PDF, nytt fönster)


* Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar var ett projekt med syfte att ge stöd för arbetet mot en ökad insamling och materialåtervinning av plastförpackningar i Sverige. Kunskapsunderlaget kan utgöra basen för mer detaljerade åtgärdsförslag och har finansierats av Plastkretsen AB: stiftelse för forskning, och Stiftelsen IVL.