2017-09-01

FTI har nöjda kunder

Nöjdheten bland FTI:s kunder ökar från år till år. Resultatet av årets mätning är det högsta värdet sedan FTI började att mäta Nöjd Kund Index, NKI.

Anette Lönn, marknadschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

FTI:s kunder är företag som fyller eller producerar förpackningar och tidningar och sprider dem på den svenska marknaden, och enligt lag omfattas av det så kallade producentansvaret.

− Det är roligt att våra kunder är så pass nöjda, och det visar också på att vi arbetar i rätt riktning, säger Anette Lönn, marknadschef på FTI.

Undersökningen visar att många företag har höga förväntningar på FTI:s service och tillgänglighet. De tycker att det är lätt att komma i kontakt med FTI och de vet vart de ska vända sig.

− Vi lägger mycket tid just på våra kundrelationer. Det företag som ansluter sig till oss får en kontaktperson på kundtjänst eller en kundansvarig. Den personen har stor kunskap om ”sina” företag och jobbar för att göra kundens arbete så enkelt som möjligt, säger Anette Lönn.

FTI:s kompetens och kvalitet på tjänsterna får också gott betyg av kunderna, det index som kallas för Produkt. Prisvärdhet är fortsatt ett viktigt område att arbeta med. Framför allt genom att öka kännedomen om vad kunderna får för den avgift de betalar, men självklart också genom att utveckla själva produkten.

− Bland annat utökar vi vårt erbjudande genom att nu också ge kunder råd kring plastförpackningar och hur de kan bli mer återvinningsbara, säger Anette Lönn.

– Det är förhållandevis nytt för våra kunder, särskilt att vi numera också ger information och utbildar om förpackningsmaterial och vad producenterna ska välja för att göra det möjligt att återvinna materialet. Det kommer ta ett tag innan vi når ut till alla med detta, men vi kommer jobba stenhårt för att höja värdet i nästa mätning, säger Anette Lönn.

Snabbguide och förpackningsmanual

Ladda ner FTI:s snabbguide och beställ manualen med riktlinjer för val av återvinningsbara plastförpackningar

Resultat i korthet, NKI 2017

  • Totalt sett är årets resultat, 73, det högsta sedan första mätningen gjordes 2011.
  • Indexvärdena har ökat för några områden i årets undersökning men minskar på vissa andra. Resultatet för dessa följer samma mönster som tidigare.
  • Service har högst värde, följt av Tillgänglighet och Lojalitet. Även Produkt och Information får höga värden.
  • Image är det värde där vi har haft störst förbättring sedan förra mätningen, 2015.
  • Prisvärdhet är det värde som ökat mest genom åren och som fortsatt är ett utvecklingsområde.

Diagram - årets resultat jämfört med tidigare

Diagrammet visar resultatet för Nöjd Kund Index för åren 2017, 2015, 2013 och 2011.
sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.