Förpacknings - och Tidningsinsamlingen
genomför återvinningsturné med Borlänge Energi

Den 21 augusti till 19 september anordnade Borlänge Energi återigen den uppskattade återvinningsturnen Fågelmyra on tour. I år medverkade FTI och erbjöd ytterligare möjligheter till återvining. Återvinningsturnen syftade till att möjliggöra för invånare i Borlänge att göra sig av med det man inte längre behöver, vill ha, kan eller orkar transportera bort.

Tillsammans med utvalda kommuner runtom i Sverige provar FTI olika metoder för att minska nedskräpningen av grovsopor. Återvinningsturnén tillsammans med Fågelmyra är en av de åtgärder som gav bra resultat och visade ett stort intresse.

.

tack1