2017-08-21

Ny tjänst för mer fastighetsnära insamling - FNI

Från 22 augusti finns en ny tjänst för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner som kostnadseffektivt vill bredda erbjudandet till de boende och samtidigt vill bidra till en bättre miljö

På webbsidan fni.nu som nu lanserats hittar fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner en ABC för att inrätta fastighetsnära insamling och därigenom tillgodose de boendes vilja att återvinna fler förpackningar och tidningar.

I undersökning våren 2017 säger hela 95 % av Sveriges hushåll att de källsorterar sitt avfall och 20-30 % säger att de skulle sortera ut ännu fler förpackningar om de hade närmre till insamlingsplatsen.

Allt fler fastighetsägare söker information om hur de kostnadseffektivt kan möta efterfrågan från de boende. På den nya webbsidan har vi sammanställt råd och tips för en effektiv fastighetsnära insamling, säger Ulrika Eliason, produktchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. - Genom att inrätta fastighetsnära insamling ökar inte bara fastighetens attraktivitet utan även återvinningen för att nå en bättre värld.

Länk till webbsidan