Redovisa detta

Import/införsel

Redovisa all import/införsel från utlandet. Med detta menar vi alla direktinköp från utlandet, det vill säga när den utländska leverantören fakturerar er. (I undantagsfall förekommer det att utländska företag är anslutna till FTI och redovisar för sina förpackningar.)

Vid import/införsel redovisar du för alla förpackningar runt varorna, såväl ytter- som innerförpackningar. Det gäller även de förpackningar som blir avfall hos er.

Egen förbrukning

Redovisa för alla förpackningar och emballage som ni köper in och använder för egen inpackning, fyllning eller ompackning. Det finns dock några undantag, se Redovisa inte detta,