Mottagningspunkter

På nedanstående mottagningspunkter kan företag kostnadsfritt lämna verksamhetsförpackningar. Med det avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Till skillnad mot hushållsförpackningar som slutligen når eller hamnar hos konsument eller hushåll.

Detta gäller vid avlämning
Samtliga mottagningspunkter tar emot verksamhetsförpackningar av pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar.

Kvalitetskrav vid avlämning
1. Bestå av rena fraktioner av pappers-, plast, eller metallförpackningar
2. Är ordentligt tömda och torra

Verksamhetsutövare med mindre volymer upp till en kubikmeter (1 000 liter)/materialslag och avlämningstillfälle, kan själva lämna förpackningar utan kostnad till dessa mottagningspunkter.

Börja med att välja län och/eller kommun.