Arbeta hos oss

Vårt kontor finns på Södermalm i Stockholm, vi är knappt 50 anställda och omsätter cirka MSEK 700.

Vårt övergripande mål är att tillsammans nå regeringens höjda mål från 2020 för återvinning av förpackningar- och tidningar.